รถที่ให้บริการ

รถตู้แบบพรีเมียม (Premium)

โตโยต้า ออล นิว คอมมูเตอร์

โตโยต้า คอมมูเตอร์

- ที่นั่ง 7 - 10 ที่นั่ง

- ชั่วโมงบริการ 10 ชั่วโมง

- ค่าบริการ 1,800 - 2,500 บาท

- OT ชั่วโมงละ 200 บาท

- ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ และค่าทางด่วน

- ไม่รวมค่าที่พักพนักงานขับรถคืนละ 500 บาท

คุณลูกค้าชำระเงินสดให้กับพนักงานโดยตรง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- คนขับรถ

- เข็มขัดนิรภัย

- เครื่องเสียง

- ถังดับเพลิง

- USB

- LCD TV

- GPS Tracking

- ที่นั่งเบาะนวดไฟฟ้า

กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อทำการจองรถเบาะนวดไฟฟ้า

รถตู้แบบธุรกิจ 2 (Business 2)

ฮุนได เอช-1

- ที่นั่ง 1-5 ที่นั่ง

- ชั่วโมงบริการ 10 ชั่วโมง

- ค่าบริการ 3,500 บาท

- OT ชั่วโมงละ 300 บาท

- ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ และค่าทางด่วน

- ไม่รวมค่าที่พักพนักงานขับรถคืนละ 500 บาท

คุณลูกค้าชำระเงินสดให้กับพนักงานโดยตรง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- คนขับรถ

- เข็มขัดนิรภัย

- เครื่องเสียง

- ถังดับเพลิง

- USB

- LCD TV

- GPS Tracking

- ที่นั่งเบาะนวดไฟฟ้า

กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อทำการจองรถเบาะนวดไฟฟ้า

- ที่นั่ง 1- 5 ที่นั่ง

- ชั่วโมงบริการ 10 ชั่วโมง

- ค่าบริการ 4,500 บาท

- OT ชั่วโมงละ 300 บาท

- ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ และค่าทางด่วน

- ไม่รวมค่าที่พักพนักงานขับรถคืนละ 500 บาท

คุณลูกค้าชำระเงินสดให้กับพนักงานโดยตรง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- คนขับรถ

- เข็มขัดนิรภัย

- เครื่องเสียง

- ถังดับเพลิง

- USB

- LCD TV

- GPS Tracking

- ที่นั่งเบาะนวดไฟฟ้า

กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อทำการจองรถเบาะนวดไฟฟ้า

- ที่นั่ง 1-5 ที่นั่ง

- ชั่วโมงบริการ 10 ชั่วโมง

- ค่าบริการ 7,000 - 10,000 บาท

- OT ชั่วโมงละ 500 บาท

- ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ และค่าทางด่วน

- ไม่รวมค่าที่พักพนักงานขับรถคืนละ 500 บาท

คุณลูกค้าชำระเงินสดให้กับพนักงานโดยตรง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- คนขับรถ

- เข็มขัดนิรภัย

- เครื่องเสียง

- ถังดับเพลิง

- USB

- LCD TV

- GPS Tracking

- ที่นั่งเบาะนวดไฟฟ้า

กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อทำการจองรถเบาะนวดไฟฟ้า

- ที่นั่ง 1-3 ที่นั่ง

- ชั่วโมงบริการ 10 ชั่วโมง

- ค่าบริการ 3,000 - 4,000 บาท

- OT ชั่วโมงละ 300 บาท

- ไม่รวมค่าน้ำมัน ค่าที่จอดรถ และค่าทางด่วน

- ไม่รวมค่าที่พักพนักงานขับรถคืนละ 500 บาท

คุณลูกค้าชำระเงินสดให้กับพนักงานโดยตรง

สิ่งอำนวยความสะดวก

- คนขับรถ

- เข็มขัดนิรภัย

- เครื่องเสียง

- ถังดับเพลิง

- USB

- LCD TV

- GPS Tracking

- ที่นั่งเบาะนวดไฟฟ้า

กรุณาแจ้งความประสงค์เพื่อทำการจองรถเบาะนวดไฟฟ้า

- ที่นั่ง 25 - 40 ที่นั่ง

- ค่าบริการ สอบถามราคาโดยตรงกับทีมงาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

- คนขับรถ

- เข็มขัดนิรภัย

- เครื่องเสียง

- ถังดับเพลิง

- USB

- LCD TV

- GPS Tracking

- ห้องน้ำภายในรถบัส

แจ้งความประสงค์เพื่อทำการจองรถบัสที่มีห้องน้ำ

รถตู้แบบธุรกิจ 1(Business 1)

ฮุนได สตาเรีย

รถบัสปรับอากาศแบบพิเศษ (VIP)

รถตู้แบบหรูหรา (Luxury)

โตโยต้า อัลพาร์ด

รถผู้บริหาร (Executive)

โตโยต้าแคมรี่