บริการเช่ารถตู้ รถตู้เช่า รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ VIP เช่ารถบัส รถบัสให้เช่า ให้เช่ารถบัส รถบัสเช่า โดย Van2009 เป็นผู้นำในการบริการรถเช่า www.Van2009.com
  • รถตู้ที่เข้าร่วมทีมต้องเป็นรถตู้ยี่ห้อ TOYOTA COMMUTER D4D รุ่นใหม่เท่านั้น
  • รถตู้ที่เข้าร่วมทีมต้องไม่มีประวัติเกิดอุบัติเหตุใดๆ
  • รถตู้ที่เข้าร่วมทีมต้องเข้าศูนย์บริการ TOYOTA เช็คระยะอย่างสม่ำเสมอ
  • รถตู้ที่เข้าร่วมทีมต้องทำประกันภัยชั้น 1 คุ้มครองผู้โดยสารทุกที่นั่ง
  • รถตู้ที่เข้าร่วมทีมต้องมีอายุการใช้งานไม่เกิน 5 ปี
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีใจรักทางด้านการบริการ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
  • ผู้สมัครต้องเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เจ็บป่วยระหว่างปฏิบัติหน้าที่
  • ผู้สมัครต้องเป็นผู้แต่งกายสุภาพเรียบร้อย เหมาะสมกับงานลูกค้าที่ต้องเดินทางไป
  • ผู้สมัครต้องไม่เป็นผู้ที่ดื่มแองกอฮอลล์ หรือสูบบุหรี่ และไม่เล่นการพนัน
  • ต้องเป็นผู้ที่รักษาเวลาอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ไปรอลูกค้าก่อนเวลานัดหมาย
     คุณสมบัติดังกล่าว ที่ทีมงานแวน2009 ได้ตั้งไว้ถือเป็นมาตราฐานในการให้บริการของทีมงาน แวน2009 โดยทางทีมงานมุ่งเน้นสิ่งที่ดีที่สุด และประทับใจที่สุดให้ลูกค้า เพื่อต้องการสร้าง ความพึงพอใจอันสูงสุด ที่มีต่อลูกค้า ด้วยเหตุผลดังกล่าวคุณสมบัติรถตู้ และคุณสมบัติของพนักงานขับรถ ทางทีมงานแวน 2009 จึงต้องมุ่งเน้นเป็นสำศัญ

*** หากท่านมีคุณสมบัติทั้งรถและคนขับตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น จึงขอเชิญสมัครได้ที่ van2009.com ***