บริการเช่ารถตู้ รถตู้เช่า รถตู้ให้เช่า เช่ารถตู้ VIP เช่ารถบัส รถบัสให้เช่า ให้เช่ารถบัส รถบัสเช่า โดย Van2009 เป็นผู้นำในการบริการรถเช่า www.Van2009.com
ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ | ไหว้พระ 9 วัดในพระนครศรีอยุธยา

          ไหว้พระ 9 วัด สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวเอง วัดในกรุงเทพฯ ได้แก่ วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร, ศาลหลักเมือง, วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว), วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์), วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร, ศาลเจ้าพ่อเสือ, วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร, วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง), วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร และ วัดในพระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิงมหามงคล, วัดใหญ่ชัยมงคล, วัดพระญาติการาม, วัดสมณโกฐาราม, วัดประดู่ทรงธรรม, พระบรมสารีริกธาตุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา, วิหารพระมงคลบพิตร, วัดธรรมิกราช, วัดหน้าพระเมรุราชิการาม

ไหว้พระ 9 วัดในกรุงเทพฯ เริ่มจาก
1. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร
2. ศาลหลักเมือง
3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว)
4. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
5. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร
6. ศาลเจ้าพ่อเสือ
7. วัดระฆังโฆษิตารามวรมหาวิหาร
8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง)
9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
วัดพระศรีรัตนศาสดารามไหว้พระแก้วมรกตพระพุทธรูปสำคัญในภูมิภาคเอเชีย เป็นศูนย์กลางความศรัทธราไทย-ลาว
เครื่องสักการะ: ด้วยธูป เทียน ดอกบัวคู่
เสริมสิริมงคล: "แก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมา"
เปิดทุกวัน : 08.00 - 16.00 น.
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ต้องไปไหว้ "พระพุทธไสยาสน์" เพื่อ "ความสงบสุขร่มเย็น"
เครื่องสักการะ: ด้วยธูป 9 ดอก เทียนแดงคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น
เสริมสิริมงคล: ไหว้พระนอนวัดโพธิ์ สงบสุขร่มเย็น อยู่ดีกินดีตลอดปี
..............................................................................................................
วัดอรุณราชวรารามวรมหาวิหาร ต้องไปสักการะ "พระประธาน" ด้วย และต้องไปเดินทักษิณาวัตรรอบ "พระปรางค์" อีก 3 รอบ เพื่อ "ชีวิตรุ่งโรจน์"
เครื่องสักการะ: ธูป 3 ดอก เทียนคู่
เสริมสิริมงคล: “ไหว้พระวัดอรุณ ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน”
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร สักการะพระศรีศากยะมุนี (พระประธาน) ซึ่งเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยสุโขทัยที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ
เครื่องสักการะ: ด้วยธูป 3 ดอก เทียน 2 เล่ม ดอกบัวหรือพวงมาลัย
เสริมสิริมงคล: เพื่อ "วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป"
..............................................................................................................
วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ต้องไปสักการะ "พระประธาน" ในพระอุโบสถ และ "สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท"
เครื่องสักการะ: " ด้วย ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก
เสริมสิริมงคล: "จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง"
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร สักการะสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) ที่วัดระฆังฯ อ่านคาถาชินบัญชรพร้อมกันหน้ารูปเคารพสมเด็จโต และเข้าไปสักการะพระประธาน เพื่อความเป็นสิริมงคล
เครื่องสักการะ: ด้วยธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 3 แผ่น หมากพลู และภาวนาด้วยคาถาชินบัญชร
เสริมสิริมงคล: "ความนิยมชมชื่น มีชื่อเสียงโด่งดัง"
..............................................................................................................
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ไหว้หลวงพ่อซำปอกง (พระพุทธไตรรัตนนายก) พระโตริมน้ำตามคติอยุธยา ณ วัดกัลยาณมิตร เพื่อความเป็นสิริมงคล
เครื่องสักการะ: ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่
เสริมสิริมงคล:"ความสวัสดีมีชัย เดินทางปลอดภัย"
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส วัดหน้าพระเมรุราชิการาม มหามงคล ความเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยม มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยาที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลาย และยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช มีนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมาร โมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยาที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์งดงามมาก
..............................................................................................................
ศาลเจ้าพ่อเสือ ไปสักการะ เจ้าพ่อเสือ เจ้าพ่อกวนอู เจ้าแม่ทับทิม ฯลฯ ศาลเจ้าเก่าแก่ของลัทธิเต๋า หนึ่งในสามมหาสถานของพระนครที่ชาวจีนต้องสักการะบูชา
เครื่องสักการะ: ด้วยธูป 18 ดอก ปัก 6 กระถาง เทียนแดง 1 คู่ พวงมาลัย 1 พวง
เสริมสิริมงคล: เสริม "อำนาจบารมี"
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
Top Top
..............................................................................................................
ไหว้พระ 9 วัดในพระนครศรีอยุธยา เริ่มจาก
1. วัดพนัญเชิง มหามงคล
2. วัดใหญ่ชัยมงคล
3. วัดพระญาติการาม
4. วัดสมณโกฐาราม
5. วัดประดู่ทรงธรรม
6. พระบรมสารีริกธาตุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา
7. วิหารพระมงคลบพิตร
8. วัดธรรมิกราช
9. วัดหน้าพระเมรุราชิการาม
วัดพนัญเชิง มหามงคล ด้านการค้าพาณิชย์รุ่งเรือง ความสำเร็จในงาน วัดพนัญเชิง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำป่าสัก ทางทิศใต้ฝั่งตรงข้ามของเกาะเมืองห่างจากตัวเมืองราว 5 กิโลเมตร ในพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปขนาดใหญ่ สร้างเมื่อพ.ศ.1867 เดิมชื่อ “พระพุทธเจ้าพนัญเชิง” แต่ในรัชกาลที่ 4 เมื่อมีการบูรณะปฏิสังขรณ์ พระพุทธรูปองค์จึงนี้ได้พระราชทานนามใหม่ว่า “พระพุทธไตรรัตนนายก” (ชาวบ้านนิยมเรียก "หลวงพ่อโต" ชาวจีนนิยมเรียกว่า "ซำปอกง") เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัยลงรักปิดทอง มีหน้าตักกว้าง 14.10 เมตร และสูง 19 เมตร ฝีมือปั้นงดงามมาก อาจนับได้ว่าเป็นพระพุทธรูปนั่งสมัยอยุธยาตอนต้น ที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดที่เหลืออยู่ ในปัจจุบันเป็นที่เคารพสักการะของชาวจังหวัดอยุธยา และจังหวัดใกล้เคียง ใครมาอยุธยาต้องไม่พลาดที่จะแวะที่วัดนี้ เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส วัดใหญ่ชัยมงคล มหามงคลด้านชัย – มงคล เมตตามหานิยม พระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดนี้ ได้แก่ พระนอนขนาดใหญ่ ซึ่งสร้างในสมัยสมเด็จพระนเรศวร
..............................................................................................................
วัดพระญาติการาม เมตตามหานิยม บูชาพระรัตนตรัย วัดพระญาติการาม หรือที่ชาวบ้านทั่วไปมักเรียกกันว่า “วัดพระญาติ” สร้างขึ้นตั้งแต่ครั้งที่กรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ และสิริมงคลของวัดนี้ คือ พระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ เป็นพระพุทธรูปหินทรายขนาดหน้าตักกว้าง 4 ศอก ปางมารวิชัย สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยา เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส วัดสมณโกฐาราม บูชาบูรพกษัตริย์ กตัญญูกตเวทิตา เมตตามหามงคล เป็นวัดที่เจ้าพระยาโกษาธิบดี (เหล็ก) และเจ้าพระยาโกษาธิบดี (ปาน) ปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ในสมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช วัดนี้มีพระปรางค์องค์ใหญ่งดงามมาก รูปทรงสัณฐานแปลกตากว่าที่อื่น สันนิษฐานว่า เลียนแบบมาจากวัดเจดีย์เจ็ดยอด เมื่อคราวที่เจ้าพระยาโกษา (เหล็ก) ไปตีเมืองเชียงใหม่ เมื่อพ.ศ.2205 ภายในอุโบสถ มีพระประธานเก่าแก่ซึ่งสร้างสมัยอยุธยา
..............................................................................................................
วัดประดู่ทรงธรรม เมตตามหานิยม การช่วยเหลือสรรพสัตว์และการเสียสละ เดิมชื่อวัดประดู่ หรือวัดประดู่โรงธรรม ไม่ปรากฏหลักฐานว่าสร้างสมัยใด ภายในพระอุโบสถ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังในสมัยรัตนโกสินทร์ เช่น ภาพกระบวนพยุหยาตราทางสถลมาตร การแสดงมหรสพในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระพุทธเจ้า เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส พระบรมสารีริกธาตุพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา บูชาพระบรมสารีริกธาตุ ถือเป็นมงคลสูงสุดของชีวิต ขุดพบพระบรมสารีริกธาตุนี้จากกรุพระปรางค์วัดมหาธาตุ พระบรมสารีริกธาตุ หมายถึง พระอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้า ซึ่งพุทธศาสนิกชน จะมีความเชื่อถือในอำนาจศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่กับพระบรมสารีริกธาตุนั้น และสักการะ เพื่อน้อมขอพระบารมีให้คุ้มครองตัวเอง ให้แคล้วคลาดจากอันตรายทั้งปวง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีผอบเจดีย์ทองคำ ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ขุดพบ ณ วัดมหาธาตุ วัดราชบูรณะ เจดีย์สุริโยทัย
..............................................................................................................
วิหารพระมงคลบพิตร พระคู่บ้าน คู่เมืองอยุธยา สิริมงคลทุกด้าน พระมงคลบพิตร เป็นพระพุทธรูปบุสัมฤทธิ์ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 9.55 เมตร และสูง 12.45 เมตร นับเป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่องค์หนึ่งในประเทศไทย สันนิษฐานว่า สร้างในสมัยสมเด็จพระไชยราชาธิราช เดิมประดิษฐานอยู่กลางแจ้งที่วัดชีเชียง สมเด็จพระเจ้าทรงธรรม โปรดให้ชะลอมาไว้ ณ ที่ปัจจุบัน ต่อมาฟ้าผ่ายอดมณฑปที่สวมไว้ พระเจ้าเสือจึงโปรดให้ก่อสร้างใหม่เป็นวิหาร ในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ 2 วิหารพระมงคลบพิตรถูกไฟไหม้ รัชกาลที่ 5 จึงโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิสังขรณ์ใหม่ เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................
เช่ารถตู้ เช่ารถบัส วัดธรรมิกราช เมตตามหานิยม คุ้มครองรักษาโรคภัยอันตราย เป็นวัดสงฆ์มหานิกาย เดิมชื่อวัดมุขราช ที่วิหารหลวงแห่งนี้ เคยเป็นที่ประดิษฐ์ของเศียรพระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ ศิลปะสมัยอู่ทอง ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรนำไปไว้ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ด้านทิศเหนือของพระเจดีย์สิงห์ล้อม 52 ตัวที่แตกต่างไปจากเจดีย์ช้างล้อมพระพุทธไสยาสน์มีความยาว 12 เมตร หันพระพักตร์ไปทางทิศเหนือ ที่ฝ่าพระบาทปิดทองประดับกระจก
..............................................................................................................
วัดหน้าพระเมรุราชิการาม มหามงคล ความเจริญรุ่งเรือง เมตตามหานิยม มีชื่อเดิมว่า “วัดพระเมรุราชิการาม” วัดนี้เป็นวัดเดียวในกรุงศรีอยุธยา ที่ไม่ได้ถูกพม่าทำลาย และยังคงปรากฏสถาปัตยกรรมแบบอยุธยา อยู่ในสภาพสมบูรณ์มากที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระประธานในอุโบสถสร้างปลายสมัยอยุธยา เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย หล่อด้วยทองสัมฤทธิ์ทรงเครื่องแบบกษัตราธิราช มีนามว่า “พระพุทธนิมิตวิชิตมาร โมลีศรีสรรเพชญ์บรมไตรโลกนาถ” จัดเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องสมัยอยุธยา ที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เท่าที่มีปรากฏอยู่ในปัจจุบัน และมีความสมบูรณ์งดงามมาก เช่ารถตู้ เช่ารถบัส
..............................................................................................................